Finlands ledande kommersiella fryslager

Kärnverksamheten omfattar lagring och hantering av livsmedel för kundernas räkning. I viss utsträckning uthyrs utrymmen till kunder som hanterar varorna i egen regi. Till kundkretsen hör livsmedelsindustrin, de största partiaffärerna samt flertalet importörer av frysvaror.

Verksamhet


kwhfreeze web kuvat 72rgb 18