1. Rekisterinpitäjän tiedot

Oy KWH Freeze Ab
Viinikankaari 6
01530 Vantaa
puh. +358 20 7786211
tietosuoja@kwhfreeze.fi
Y-tunnus 01262651

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

KWH Freeze käsittelee henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

 • Yhteistyö kumppaneiden ja palveluntarjoajien kanssa: Laillisuusperusteena oikeutettu etu elinkeinon harjoittamiseksi
 • Asiakassopimusten toteuttaminen: Laillisuusperusteena oikeutettu etu elinkeinon harjoittamiseksi
 • Videovalvonta: Laillisuusperusteena oikeutettu etu työntekijöiden turvallisuuden ja yrityksen omaisuuden suojaamiseksi
 • Työhakemusten käsittely: Laillisuusperusteena oikeutettu etu elinkeinon harjoittamiseksi
 • Asiakastyytyväisyyskyselyiden toteuttaminen: Laillisuusperusteena oikeutettu etu elinkeinon harjoittamiseksi

3.  Käsiteltävät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Videovalvontajärjestelmässä käsitellään liikkuvaa kuvaa KWH Freezen tiloissa työskentelevistä tai vierailevista henkilöistä.

Työhakemusten käsittelyyn liittyen ei ole määrämuotoista listaa käsiteltävistä henkilötiedoista vaan työnhakija tekee vapaamuotoisen hakemuksen, jolloin hän itse päättää mitä tietoja kertoo.

Asiakasyritysten henkilöstön osalta käsitellään yhteystietoja.

Kumppaniyritysten henkilöstön osalta käsitellään yhteystietoja sekä työtehtävän vaatiessa myös muita tietoja työtehtävästä riippuen. Näistä tiedotetaan rekisteröityjä erikseen.

Asiakastyytyväisyyskyselyiden toteuttamisessa käsitellään nimiä ja sähköpostiosoitteita.

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin eikä automaattiseen päätöksentekoon.

4.  Mistä henkilötiedot on saatu?

Tiedot saadaan joko suoraan rekisteröidyltä tai hänen työnantajaltaan.

5.  Henkilötietojen vastaanottajat

KWH Freeze luovuttaa joissakin tapauksissa henkilöstön rekrytointiin liittyen työnhakijoiden tietoja rekrytointikumppaneilleen käytettäväksi tietyssä yksilöidyssä rekrytointiprosessissa.

Tietojärjestelmien toimittajat ja muut tietotekniikkakumppanit joko ylläpitävät tietojärjestelmiä tai saavat niihin pääsyn tarvittaessa jolloin näillä tahoilla on myös pääsy henkilötietoihin.

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle säännönmukaisesti. Tietyissä tehtävissä toimivien kumppaniyritysten henkilöiden tietoja saatetaan siirtää Yhdysvaltoihin Privacy Shield -sopimuksen perusteella. Tästä tiedotetaan rekisteröityjä erikseen.

6.  Henkilötietojen säilytysaika

Työhakemukset poistetaan viimeistään 2 vuoden kuluttua rekrytointiprosessin päättymisestä.

Kumppaniyritysten henkilöstön tietojen säilytysaika riippuu työtehtävistä. Nämä tiedotetaan erikseen rekisteröidyille.

Videovalvontajärjestelmän tietoja säilytetään kahden kuukauden ajan, ellei pidempi aika ole yksittäistapauksissa perusteltavissa ottaen huomioon käyttötarkoitus.

7.  Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön ja muun lainsäädännön asettamat rajoitukset huomioiden oikeus omien henkilötietojensa osalta

 • saada pääsy henkilötietoihin
 • tietojen oikaisemiseen
 • tietojen poistamiseen
 • käsittelyn rajoittamiseen
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Mikäli rekisteröidyn henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on hänellä milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@kwhfreeze.fi

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, on hänellä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut. Tämä oikeus ei rajoita muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.